Hautajaiset

Hautaustoimistomme palvelee monipuolisesti Tampereen keskustassa kun suru koskettaa.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Äkillisen tai odottamattoman kuolemantapauksen sattuessa poliisiviranomaiset teettävät lain mukaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen.

Tiedon kuolinsyystä omaiset saavat kuolintodistuksen kirjoittaneelta lääkäriltä tai asiaa hoitaneelta poliisilta. Hautausluvan kirjoittaminen kestää muutamia päiviä. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa hautaustoimistossamme jo aikaisemminkin, sillä selvitämme lupa-asian ja noudamme tarvittavat paperit tarvittaessa itse kyseiseltä lääkäriltä.

Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan. Kuolintodistus eli lopullinen kuolinsyyn selvitys toimitetaan omaisille myöhemmin, omaisten sitä erikseen pyydettyä. Kuolintodistusta ei lähetetä automaattisesti.

Hautausluvan kirjoittaa yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Äkillisen tai odottamattoman kuolemantapauksen sattuessa poliisiviranomaiset teettävät lain mukaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen.

Hautapaikka

Mahdollisen hautapaikan tiedot löytyvät seurakuntien rekistereistä. Uusi hautapaikka on mahdollista saada usealta eri hautausmaalta.

Hautaustapa tosin voi määrätä hautapaikan, koska arkkuhautoja ei tilanpuutteen vuoksi ole enää saatavilla kuin muutamilla hautausmailla. Tuhkan sirottelu vesistöön on myös mahdollista viranomaisen ennalta määräämille alueille.

Siunausaika ja -paikka

Siunauskappelin tai kirkon varaamme toivomuksenne mukaan. Siunauspaikka voi olla vaikkapa vainajan kotikirkko tai muuten hänelle tärkeä paikka. Arkkuhautauksessa siunauksen on hyvä tapahtua hautausmaan kappelissa, jotta vainajan hautaan lasku tapahtuisi perinteen mukaan heti siunauksen jälkeen.

Vainaja voidaan siunata myös muualla, esimerkiksi kirkossa jonka jälkeen kuljetus tuhkaukseen järjestyy toimistomme kautta.

Pappi

Pappi varataan vainajan kotiseurakunnasta. Yleisimmin omainen ottaa suoraan yhteyttä pappiin, mutta virkailijamme varmistaa vielä tilauksen yhteydessä asian. Papin kanssa sovitaan tapaaminen, ja keskustelussa käydään läpi asioita, joita haluatte muistopuheen käsittelevän.

Papin kanssa sovitaan myös siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista. Hautauspalvelu tilaa väestörekisteriin kuuluvalle omaisten toivoman puhujan.

Siunaustilaisuus

Luterilaisen kaavan mukaan tilaisuus alkaa urkusoitolla, jonka jälkeen seuraavat virsi, puhe ja siunaaminen, kukkatervehdykset, loppuvirsi ja loppusoitto. Omaiset voivat esittää musiikkitoivomuksensa sekä suunnitella lisäohjelmaa siunaustilaisuuteen.

Muihin kirkko- ja uskontokuntiin kuuluvilla on omat tapansa, jotka hautauspalvelu ottaa huomioon ohjelmasta sovittaessa.